П'ятниця, 19.10.2018, 07:13
Освітні веб-ресурси
учителям інформатики
Головна Реєстрація Вхід
Ви - Гість · RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті
Практичні заняття
Теоретичний матеріал
Статті інших авторів
Друзі сайту
Наше опитування
Чи готовий вчитель безкоштовно ділитись своїми матеріалами в мережі?
1. Так
2. Лише окремі матеріали
3. Ні, не готовий
4. Витяги з матеріалів
Всього відповідей: 81
 Каталог статей
Головна » Статті » Мої статті

Особливості використання освітніх веб-журналів в процесі організації навчальної діяльності
Стеценко Г.В. Особливості використання освітніх веб-журналів в процесі організації навчальної діяльності. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Гол.ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: СПД Жовтий, 2008 – Ч.4. – С.151-156.

УДК 004.45

Стеценко Г.В.
 
Особливості використання освітніх веб-журналів у процесі організації навчальної діяльності

Сьогодні у веб-просторі мережі Інтернет великої популярності набуває використання так званих «блогів». Слово «блог» походить від англійського web log (blog) і переводиться як «веб-журнал» [2, с.74].
Веб-журнал – це сайт, основний зміст якого постійно оновлюється новими записами, які можуть містити символьні, графічні, звукові та відео дані, і відображається у хронологічному порядку [1].
У статті будемо використовувати термін «веб-журнал».
Веб-журнали відносять до сфери соціальних сервісів, які базуються на використанні технології Веб 2.0. Дана технологія дає змогу користувачам спільно діяти, об’єднавшись в групи, можна обмінюватись повідомленнями (текстовими, графічними, звуковими, відео та ін.), разом поповнювати колекцію посилань на цікаві веб-ресурси, створювати та редагувати статті, тобто взаємодіяти між собою.
Популярність веб-журналів зумовлена такими головними обставинами:
Простота. Публікувати матеріали у веб-просторі мережі Інтернет за допомогою веб-журналів дуже легко. Створення нового запису до веб-журналу зводиться до набирання його тексту у веб-формі, завантаженні зображень, звуку чи відео та збереженні цих даних на сервері натисканням відповідної кнопки (Публікувати або Publish і ін.). Публікацію у веб-журналі можна порівняти із створенням документів у текстовому редакторі.
Доступність. Опубліковані матеріали відразу стають доступними у веб-просторі мережі Інтернет.
Безкоштовність. Зазвичай, створення веб-журналів є безкоштовним.
Кожен запис у веб-журналі має тему, зміст (текстові, графічні, звукові, відео дані), дату і час публікації. До кожного запису можуть додаватися коментарі інших людей, що забезпечує дискусію з приводу тієї чи іншої теми. Сукупність цих записів утворює хронологічну структуру веб-журналу, в якій останній запис завжди відображається на початку, а перший в кінці, тобто в зворотному порядку (рис.1).

Рис.1. Порядок записів у веб-журналі

Вміст веб-журналу можна уявити собі як послідовність рядків, які містять записи в хронологічному порядку з датами їхньої публікації автором. Так як з часом таких записів стає дуже багато, то на сторінках веб-журналу виводиться посилання на архів, тобто на попередні (старі) записи, які згруповані за місяцями і роками. Така навігація веб-журналу в хронологічному порядку є дуже зручною для перегляду.
Веб-журнал може складатися з декількох тематичних розділів, які містять записи відповідно до його тематики. Наприклад, «Матеріали до уроків» – тут вчитель може розміщувати власні розробки до уроків за темами, «Завдання для учнів» – в цьому розділі учні можуть читати і виконувати завдання, «Зразки виконаних робіт» або «Приклади» – сюди вчитель може розміщувати найкращі роботи своїх учнів і т.д.
За своєю функціональністю веб-журнал схожий на форум, де здійснюється обговорення тих чи інших питань. Відмінність полягає у тому, що у веб-журналі створювати нову тему може автор або група авторів, а звичайний користувач, який переглядає веб-журнал, не має такої можливості, тоді як у форумі кожний зареєстрований учасник може створювати власні теми для обговорення.
Веб-журнал має соціальний характер. Навколо веб-журналів формується група людей, які цікавляться його тематикою, або знають особисто автора (чи авторів). Саме тому веб-журнал можна використовувати в навчальному процесі, сформувавши групу з учнів та вчителя, і таким чином, організувати їх спільну діяльність.
Як зазначалось вище, створювати й редагувати веб-журнал дуже легко, досить елементарних навичок роботи у веб-просторі мережі Інтернет. Тому, як для вчителя так і для учня, це один з найпростіших шляхів взаємодії у веб-просторі. Вчителі можуть використовувати веб-журнали, щоб записувати те, що вони викладають, а учні те, що вони вивчають.
Наприклад, учитель може опублікувати матеріали курсу навчальної дисципліни, яку він викладає. Відповідно, цей курс може містити практичні роботи, завдання, які учні повинні виконати. У веб-журналі також можна записувати домашнє завдання для учнів, доповнюючи його посиланнями на освітні веб-ресурси, які необхідно переглянути. Крім того, у веб-журналі можна описувати події кожного дня, кожного уроку, кожного шкільного заходу, виховної години, розклад занять, активних та пасивних учасників навчального процесу, цікаві матеріали для роздумів і т.д. Використовуючи веб-журнал вчителя, учні зможуть швидко надолужити пропущені заняття і виконати завдання, задати запитання з теми або обговорити незрозумілі моменти при вивченні відповідного матеріалу.
Для учнів власні публікації можуть бути подальшою рефлексією. Кожного разу, повертаючись до своєї роботи, учень переосмислює і аналізує свої записи, що забезпечує краще засвоєння навчального матеріалу. Використання веб-журналів дає змогу учням здійснювати управління своїм навчанням, публікувати відповідні думки і демонструвати своє розуміння відповідного навчального матеріалу. Для вчителів опубліковані роботи учнів – це можливість зробити висновок про те, наскільки добре вони засвоїли теоретичний матеріал [4].
При цьому вчитель постійно повинен підтримувати інтерес учнів до використання веб-журналів:
- розміщувати цікаві матеріали у своєму веб-журналі;
- вчасно відповідати на учнівські запитання та повідомлення;
- коментувати записи учнів;
- заохочувати учнів до того, щоб вони коментували записи своїх однокласників.
Веб-журнали можна класифікувати за наступними ознаками:
За автором/авторами:
Особистий (авторський). Веб-журнал – ведеться від імені однієї особи. Наприклад, автором веб-журналу є вчитель. Такий веб-журнал може бути обмежений викладом програми курсу, матеріалів курсу, домашнього завдання, або вчитель може писати про своє власне життя, ділитися своїми міркуваннями про свою культуру, стимулювати дискусії. У своєму веб-журналі вчитель може задавати запитання учням, а учні відповідати, додаючи нові коментарі.
Автором веб-журналу може бути учень. Він публікує власні розробки, реферати, короткі статті або результати виконаної практичної роботи. Веб-журнали цього типу можуть також використовуватися, як журнали для письмових завдань. Тут є позитивний виховний момент: публікація у веб-журналі вчить відповідати за свої слова, відстоювати свою позицію, так як написане може бути опротестоване іншими учасниками. Такий вид організації роботи в мережі вимагає особливо багато часу й зусиль від учителя, який повинен переглянути всі веб-журнали своїх учнів.
«Прозорий» веб-журнал – ведеться від імені невідомої особи. Такий веб-журнал вчитель також може вести, але при цьому своє реальне ім’я він не вказує, так як хоче залишатися невідомим.
Колективний веб-журнал – ведеться групою осіб за правилами, визначеними автором веб-журналу. Наприклад, авторами веб-журналу є вчитель і учні. В даному випадку учні мають більше можливостей, що стимулює їх навчальну діяльність. Даний вид веб-журналу може використовуватись як форум.
Корпоративний веб-журнал – ведеться працівниками однієї організації. Наприклад, авторами веб-журналу можуть бути вчителі однієї школи. Так як веб-журнал може мати декілька підрозділів, відповідно вести кожен з них може окремий вчитель. Підрозділ «Інформатика» веде вчитель інформатики, підрозділ «Математика» – вчитель математики і т.д. Тоді учням буде дуже зручно використовувати один веб-журнал для того, щоб переглядати ресурси різних предметів.
За типом даних:
Текстовий веб-журнал. Використовується для опису власних думок, вражень або теоретичних положень свої дисципліни і т.д.
Графічний веб-журнал – основні дані – графічні (малюнки, фотографії, схеми, діаграми, презентації і т.д.). Наприклад, даний вид веб-журналу можна використати для збереження графічних зображень, які потрібні для виконання практичної роботи, або для публікації фотографій класу чи окремих учнів (веб-журнал як дошка пошани).
Звуковий веб-журнал – основні дані – звукові. Даний вид веб-журналу може містити не лише музичні записи, але й записи проведених уроків чи лекцій, практичних занять та інші навчальні звукові матеріали.
Відеожурнал – основні дані – відео. Даний веб-журнал може містити різноманітні навчальні відеоматеріали – відеоролики чи відеосюжети, які стосуються навчальної дисципліни. Наприклад, відеофрагменти відкритих уроків вчителя або найкращої відповіді учня, приклад розв’язування задачі чи проведення лабораторного досліду і т.д.
Комбінований веб-журнал – сукупність різних видів даних – текстових, графічних, звукових, відео. Такий вид веб-журналу є найпоширенішим.
За змістом:
Авторський веб-журнал – публікації належать автору веб-журналу. Вчитель може публікувати власні розробки уроків, різний теоретичний матеріал, завдання до практичних робіт, приклади виконаних робіт і т.д.
Моніторинговий веб-журнал – публікації інших авторів. Вчитель може публікувати розробки інших вчителів за їх згодою. Крім того, у веб-журналі можна розміщувати творчі роботи учнів.
Журнал-цитування – цитати з інших веб-журналів. Вчитель може робити збірку таких цитат і висловлювати свою власну позицію щодо тієї чи іншої думки, стимулювати обговорення різних цитат учнями і т.д.
За технічною основою:
Використання власної веб-платформи – для створення такого веб-журналу вчителю необхідно знайти веб-сервер, який надає хостинг (зазвичай, безкоштовний), встановити на ньому відповідне програмне забезпечення і оформити веб-журнал.
Використання веб-сервісу – для цього необхідно зареєструватись на відповідному веб-сервері, який надає можливість створення веб-журналів (Livejournal, Liveinternet і ін.).
Використання мобільного веб-журналу, який можна переглядати за допомогою портативних пристроїв чи мобільних телефонів. Для цього необхідно зареєструватись на веб-сервері, який надає можливість створення мобільних веб-журналів (Livejournal, moblog.україна).
За рівнем доступу:
Вільно доступний веб-журнал. Будь-хто може переглянути та додати власний коментар.
Обмежена доступність веб-журналу. Веб-журнал можуть переглядати лише ті користувачі, яких визначив автор веб-журналу.
Найпростіший спосіб створення веб-журналу – це реєстрація на таких веб-серверах як LiveJournal (http://www.livejournal.com/) [3] або Blogspot (http://www.blogspot.com/). Саме завдяки цим веб-серверам веб-журнали здобули шалену популярність протягом останніх років.
Перед тим, як створювати власний освітній веб-журнал необхідно відвідати освітні веб-журнали, створені іншими вчителями. Нижче наведено декілька посилань на освітні веб-журнали:
 1. http://olena.elnik.kiev.ua/ - "Роздуми за філіжанкою кави".
 2. http://ru-teacher.livejournal.com/ - "Вчительський щоденник".
 3. http://dirinfo.livejournal.com/ - "Живий Журнал директора школи".
 4. http://www.csin.ru/blog - "Інформатика-Блог".
 5. http://community.livejournal.com/edu_rabbits - "Проблеми навчання та навчальних систем".
 6. http://community.livejournal.com/letopisi/ - "Спільнота проекту «Летописи.ру»".
 7. http://community.livejournal.com/ru_elearning - "Електронне навчання".
 8. http://community.livejournal.com/ru_tutor/ - "Вільна дискусія викладачів".
 9. http://community.livejournal.com/web2_edu/ - "Веб 2.0. – технології в освіті".
 10. http://ippo-intel.blogspot.com/ - "Спільнота програми «Навчання для майбутнього»".
 11. http://websoft-elearning.blogspot.com/ - "Технології e-learning".
Таким чином, використання веб-журналів дає змогу покращити процес організації навчання учнів, підвищити їх пізнавальний інтерес, активізувати їх дослідницьку і творчу діяльність.

Список використаних джерел

1. Иванченко Д.А. Перспективы применения блог-технологий в Интернет-обучении // Информатика и образование. – 2007. – №2.– с.120-122.
2. Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. – Вид.2-е, доп. – К.: Видавничий дім «СофтПрес», 2007. – 824 с.
3. Стеценко Г.В. (30 березень 2008). Створення сайту типу веб-журнал на http://www.livejournal.com/ [WWW документ]. http://galanet.at.ua/ /publ/1-1-0-20 (12 травня 2008).
4. Richard E. Ferdig, Kaye D. Trammell (2004, February). Content Delivery in the «Blogosphere» [WWW document]. URL http://www.thejournal.com/articles/16626 (12 травня 2008).
Категорія: Мої статті | Додав: galanet (17.11.2008) | Автор: Стеценко Г.В.
Переглядів: 4401 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright Стеценко Г.В. © 2018
Пошук
Статистика

На сайті всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Використовуються технології uCoz

Пишу українською